מהי פרישה?

בהתאם לחוק של פיצויי פיטורין, כאשר הגיע תום של עבודה שלכם לעת בת חצי שנה ואף יותר, יוענק בידכם פיצויים, במצב של פיטורין באמצעות המעסיק שלכם. הווה אומר – באם פיטרו אתכם, אל תשובו למקום העבודה שלכם במהלך שישה חודשים במידה והנכם מעוניינים כי יוענק בידכם פיצויים. מענק של פרישה הינו הסך אשר ישלם מעסיק עבורכם, כאשר סך הלה מורכב מן פיצויים של פיטורין ועוד כל מיני סכומים מן המעסיק שלכם. אך קיימים מקרים בהם התפטרות שלכם משולה אל פיטורין. כמו למשל מצב שכיח – נשים עשויות להתפטר עד תשעה חודשים בתום הלידה וכן יבחינו בכך בפיצויים אשר דורשים תשלום של מענק של פרישה.

בפרישה

בפרישה המעביד שלכם עשוי לשלם שכר של חודש על כל שנה של עבודה שלכם, כאשר במידה ומהלך העבודה שלכם הינו חלק מן שנה, כי אז הסך ייקבע בהתאם לכמות של חודשים אשר בה הועסקתם מתוך אותה שנה. מענק של פרישה מחושב על תשתית של השכר האחרון אשר הוענק לכם בטרם הפרישה שלכם. אך לא יוענקו בידכם פיצויים על כל השכר שלכם. על פי חוק נקבע מה הם האלמנטים שלהם צריך לשלם פיצויים. כאשר התשתית עבור פיצויים הינה השכר הבסיס, כאשר ההיבט של הכנסה, כמו למשל – בונוס, נסיעות וכיוצא בזה לא אלמנט קבוע, לא מוגדר כהכנסה למען פיצויים. במקביל לכך, הדבר תלוי במקום עבודה שלכם וגם בחוזה  בין ועד של עובדים לבין חברות.

מיסוי

קיימת משמעות ניכרת אל היבט של מיסוי וכן בפרט כאשר הנכם פורשים מן מקום העבודה שלכם – משיכה של הון בכל מיני דרכים הינה מבוכרת על פני כל שונה, מן ההיבט של מיסוי. כדאי לכם ביותר ללמוד ואף לדעת גם להתייעץ עם גורמים אשר הינם מוסמכים, הדבר עשוי לחסוך לכם המון של ממון. תכנון פרישה אינו דבר של מה בכך, הדבר מאוד חשוב עבור מי אשר מבינכם, הדבר יכול לחסוך לכם הרבה הון וכן הדבר יסייע עבורם לחיות בעלי ראש זקוף בתוך העת של פרישה לגמלאות שלכם. אז במידה והנכם פורשים – פרישה מוקדמת, פרישה לגמלאות, ישנה משמעות כי תכירו את החלופות אשר ניצבים בקרבכם.

תכנון פרישה

פרישה אינה לעולם מתוכננת, אך תכנון פרישה – תכנון של כספים של פרישה, קצבה או לחלופין קצבה ייתכנו ביותר, על מנת שתבינו כי ביצעתם את המרב, כדי שיוענק בידכם הכי הרבה הון בהלימה לדרישות שלכם – מענק חד פעמי, קצבה וכיוצא בזה. כאשר עסקינן הודות תכנון פרישה, עסקינן בין השאר אל קושיות חשובות, כמו למשל – כיצד למעשה יוענק לכם הון של פרישה – קצבה בעתיד, חד פעמית הוא סינרגיה של שנים, אימתי למעשה תפרשו, איזה מס יגבו מכם בעת הפרישה שלכם, מה היא חובת המעסיק שלכם במועד הפרישה שלכם? וכיוצא בזה. תכנון פרישה הינו תחום מורכב, בפרט בשל כך כי הרגולציה משתנית כל הזמן ובשל כך כי המס אינו נהיר, אך בפרט בשל כך כי עסקינן בתחום לא נהיר ולפן משמעותו הניכרת של התקציב שלכם, חשוב כי תעמיקו בנושא הלה.

העת של הפרישה שלכם וכן תום העבודה שלכם במשך השנה לפעמים בעל משמעות ניכרת. עת הפרישה שלכם בטרם המועד של השלושים בספטמבר באותה שנה, יסב לזאת כי שנת הפרישה ההתחלתית עשויה להיות אותה השנה בה סיימתם לעבוד ובשל כך כי באותה שנת המס היה לכם שכר מן מקום העבודה שלכם עד לעת גמר העבודה שלכם, שמא כי שיעור המס על מענק של פרישה עשוי להיות רב יותר. תום העבודה שלכם אחרי השלושים לספטמבר באותה שנה, יסב לזאת כי שנת הפרישה ההתחלתית שלכם תהיה שנת המס קדימה אשר בה לפעמים מיוחלת לכם המעטה ניכרת של שכר וכן אולי מכיוון חוסר של שכר מן מקום העבודה שלכם שיעור של מס שולי עשוי להיות מעט יותר. אתם עשויים לתת את הדעה שלכם בתוך תכנון פרישה שלכם.

תכנית לעידוד פרישה מהסכמה

באם הנכם מבינים כי המעביד שלכם יכול להכריז מבעוד מועד על תכנית של פרישה מהסכמה, שמא תבכרו לחכות ולדחות את הפרישה שלכם, באם יש לכם תכנון פרישה ובכך לזכות בתנאים של פרישה מיטביים. באם בשנים קודמות כבר נחתם חוזה עבור פרישה מהסכם, כדאי לכם לבחון מה התוקף שלו ובמידה והינו חל אף עליכם.

הסכם ליציאה לפנסיה מוקדמת

  כאשר הנכם מגיעים לחתום עם המעביד שלכם על חוזה של יציאה לפנסיה מוקדמת, כדאי לכם לבדוק אלמנטים של מס לעומק, שיוענק בידם ייעוץ משפטי בעוד מועד אקטואלי אשר מתייחס לזכויות שלכם בהתאם לחוזה בעת שבתום של פרישה מינימום, קראו את חוזים מן העבר שנחתמו על ידי עמיתים שלכם במקום העבודה שלכם.