מה זה תיק השקעות

מה זה תיק השקעות

מה זה תיק השקעות?

תיק השקעות הוא למעשה חשבון אשר בו נרכשים נכסים פיננסים וניירות ערך על מנת לייצר תשואה על החסכון. ניתן לנהל באופן עצמאי את ההשקעות, אך ברוב המקרים חשבונות אלו מנוהלים על ידי מוסדות פיננסים כמו בנקים ובתי השקעות או בידי חברות פרטיות אשר בידיהן רישיון של ניהול תיקי השקעות.

הנכסים הפיננסים וניירות הערך המהווים את עיקר תיק ההשקעות (בדרך כלל) יכולים להיות מניות, אופציות, אג"ח, חוזים עתידיים, התחייבויות שונות ועוד. כאמצעי לצמצום מסוים של רמת סיכון, מתבצעת רכישה של מגוון רחב של נכסים פיננסים. כלומר, רמת הסיכון של התיק הכולל ניתנת להקטנה באמצעות הפחתת סיכונים מסוימים על ידי החזקת נכסים פיננסים שונים אחד מהשני.

ניהול תיק השקעות

בשנים האחרונות אנו חווים סביבת ריבית נמוכה למדי, כך שהפק"מ בבנק מניב ריבית אפסית. גם נעילת הכסף בפיקדון לתקופה ארוכה של כמה שנים לא צפויה להניב ריבית גבוהה בהרבה.

על מנת להשאיר את הכסף בחשבון הבנק של הלקוחות ולתת לו פוטנציאל צבירת תשואה, אחת הדרכים היעילות והבטוחות ביותר היא להשקיע אותו באמצעות מנהל תיקי השקעות.

במטרה למקסם את תשואת התיק לאורך זמן, נותנים למנהל השקעות מנוסה ומוסמך בעל רישיון מהרשות לניירות ערך לניהול ופתיחת תיקי השקעות לנתח את השקעותיכם ולקבוע אילו נכסים להחזיק בחשבונכם בהסתמך על אופי ההשקעה שלכם. בתיק השקעות מנוהל, שיקול הדעת המקצועי נתון בידי מנהל התיק, בניגוד לייעוץ השקעות בבנק, בו היועץ הפיננסי צריך את אישור הלקוח על מנת לבצע פעולות בחשבון. אדם מקצועי ומנוסה אשר הוסמך על ידי הרשות לניירות ערך שידאג לתיק ההשקעות של הלקוח ויעקוב אחר התפתחויות בשוק זהו יתרון משמעותי עבור אנשים שאינם מעוניינים לבחור ניירות ערך בעצמם, ובעצם לדאוג לתיק ההשקעות שלהם לבד.

איזה החלטות מנהל תיק ההשקעות מקבל?

המנהל מחליט לגבי הנכסים שאותם יש לרכוש, עיתוי רכישתם, מהו סכום הנכסים, וכמובן עיתוי המימוש. מדדי תשואה נגד סיכון עוזרים למנהל לקבל את ההחלטות הללו. הפרמטר הקובע את האחוז המקסימלי מהתיק להחזקת ניירות ערך בסיכון גבוה הוא רמת הסיכון. מקובל להשוות בין תיקי השקעות שונים לפי פרמטר זה.

מהם היתרונות בכך ועבור מי זה מתאים?

כל אדם אשר צבר הון גבוה מ-300,000 ש"ח יכול לפנות לבית השקעות מוכר ולפתוח תיק השקעות. כפי שנאמר, אחד היתרונות הגדולים הוא שהכסף נשאר בחשבון הבנק של הלקוח, כך שהלקוח אינו חשוף לסיכונים הקשורים ליציבותו הפיננסית של בית ההשקעות המנהל את התיק. בנוסף, רמת הנזילות בתיק היא מידית. משמעות הדבר היא שניתן למשוך את הכסף בכל רגע במקרה והלקוח צריך אותו בדחיפות, וזאת כי הכספים מושקעים בניירות ערך בבורסה. בתיק ההשקעות הכסף יושקע בעיקר באגרות חוב ובאפיק המנייתי, בדומה לאפיקי השקעה אחרים. כלומר, הוא מותאם בדיוק לאופיו ולצרכיו האישיים הייחודיים של הלקוח. בניגוד לקרנות נאמנות בהם תיק השקעות הניהול הוא אישי.

אז איך עושים את זה?

בעולם ההשקעות יש שתי גישות עיקריות להשקעה – הגישה האקטיבית שבה מנהל תיקי השקעות מנהל באופן שוטף את תיק ההשקעות על ידי רכישה ומכירה של ניירות ערך שונים. אצל רוב קרנות הנאמנות זוהי הגישה המקובלת, ולמעשה אותן קרנות מנהלות את כספי הלקוח באופן אקטיבי והמנהלים מנתחים אירועים עסקיים ודוחות והם מחליטים אם למכור או לקנות ניירות ערך. מנגד, קיימת הגישה הפסיבית. הגישה הזו עוקבת באופן פסיבי אחר מדדים. בשוק ישנם מוצרים עוקבי מדדים כמו תעודות סל וקרנות מחקות, ואותם ניתן לרכוש ולקבל את תשואת המדד. במידה והלקוח יבחר בשיטה האקטיבית, סביר להניח כי יעשה זאת דרך מנהל השקעות. נדרשת הבנת כל סוגי ניירות הערך והגורמים המשפיעים עליהם, נדרשת היכרות עם שוק ההון, הכרה למידת ניתוח דוחות והבנת כללי המשחק על מנת לבצע השקעה ישירה בניירות ערך. לכן, רבים נוטים להשקיע דרך הגופים המוסדיים.

בהתחלה, הלקוח צריך להגדיר את התשואה הרצויה, רמת הסיכון וטווח ההשקעה. (ככל שטווח ההשקעה יהיה גדול יותר, כך צפוי שהרווח יהיה גבוה יותר)

השקעה במניות הנחשבת אפיק מסוכן מספקת תשואה העולה על תשואת האפיקים הסולידים, כך שהחשש ממכשירים מסוכנים נכון רק כאשר ההשקעה היא לטווח קצר. רמת הסיכון הולכת יד ביד עם רמת הסיכוי, ובמידה והגדלתם את הסיכון צפוי שתרוויחו יותר. לאורך זמן שוק המניות המקומי מספק תשואה של 7% בשנה, תשואה גבוהה לסיכון גבוה. אך זה נכון לטווח של שנים רבות, ולא לטווח הקצר. בטווחים של שנה הכל יכול להשתנות, מניות הן מכשיר מאוד תנודתי לטוב ולרע – וככל שאופק ההשקעה גדל מתכנסים לתשואה הממוצעת, ובעקבות כך ככל שההשקעה נעשית לזמן ארוך יותר, הסיכוי שהלקוח יהנה מתשואת מניות נאה עולה.

פרמטר חשוב מאוד שהלקוח צריך לשקלל בבניית התיק שלו הוא רמת הסיכון. לכן הלקוח צריך להגדיר למנהל התיק את צרכיו הכלכליים ובהתאמה עד כמה הוא מסוגל להפסיד.

לאחר שזאת נעשה, בהתאם לרמת הסיכון הלקוח יצטרך להקצות את השקעותיו על פני אפיקים שונים. מומלץ בשלב זה, לפזר את התיק לאפיקים שונים – מסוכנים יותר ומסוכנים פחות, לצד סולידיים מאוד. יש לפזר את ההשקעה בתוך כל סוג נכס על פני מספר ניירות ערך. כלומר, במידה והלקוח החליט להשקיע שליש מהתיק במניות אז לא להשקיע את כל השליש במניה אחת, אלא במספר גדול של מניות. הרעיון מאחורי פיזור ההשקעה הוא שככל שהפיזור גדל – הסיכון קטן. כלומר, אם מתקיימת פגיעה בתחום מסוים בו אתם מושקעים, לא כל התיק ירד. 

במה משקיעים?

קיימים מספר רב של אפיקים בהם ניתן להשקיע, אך מירב תיקי ההשקעות מורכבים בעיקרם מהדברים הבאים:

  • אגרות חוב – אגרות חוב הן סוג של הלוואה. חברות מנפיקות איגרות חוב לציבור, ובהנפקת האג"ח, מקבל מנפיק האיגרת סכום כסף מרוכש האיגרת מראש, ובתמורה מתחייב(לרוב) לשלם את הסכום הנקוב, לעיתים עם תוספת הצמדה, וריבית במועדים עתידיים הנקובים על האיגרת. אגרות החוב נסחרות באופן שוטף בבורסה והן מתנדנדות לפי גורמים שונים בהם ספציפיים שנוגעים לסיכון של החברה וסיכון שירות החוב שלה, וכללים כמו; הריבית בשוק, נתוני מקרו ועוד. אגרות החוב מתחלקות לאגרות חוב ממשלתיות הנחשבות לבטוחות ביותר, ולכן עליהן הריבית נמוכה במיוחד ואגרות חוב קונצרניות, שהן אגרות החוב של החברות, ששם התשואה לפדיון קשורה לרמת הסיכון.
  • מניות – מניה היא נייר ערך המקנה חלק בבעלות החברה. ככל שבעל מניות מחזיק ביותר מניות בחברה כך מתחזק מעמדו. המניה מקנה לבעלה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. המניות נרשמות בבורסה במקביל להנפקת החברה. בעצם, החברה מוכרת חלק מאחזקתה בתמורה לסכום מסוים שנכנס לקופת החברה ומשמש אותה בעסקיה השותפים. מרגע הנפקת המניות של החברה הן נסחרות באופן שוטף ומחירן נקבע בהתאם לביקוש ולהיצע.

מאמרים נוספים

מדריך להשקעות באג"ח

להיזהר מבועה! אנשים רבים תופסים את ההשקעה באגרות חוב כהשקעה בטוחה וסולידית. למעשה, כולנו בעלים גאים של אגרות חוב, שמהוות חלק בלתי מבוטל מהפנסיה שלנו

קרא עוד »

מדריך להשקעה בסטארטאפים

מדריך להשקעה בסטארטאפים ההשקעה בסטארטאפים "קורצת" ומפתה משקיעים רבים. הסיפורים, הנכונים, על השקעה בסכומים קטנים בחברות, השקעות שהפכו לרווחים של מיליוני דולר, מושכים לבחון את

קרא עוד »

מדריך השקעה בקרנות נאמנות

מדריך השקעה בקרנות נאמנות אחד המכשירים הפיננסיים להשקעה הינו קרנות נאמנות. במדריך זה נסביר את עקרונות המכשיר, יתרונות וחסרונות. מהות המכשיר הפיננסי- קרנות נאמנות קרן

קרא עוד »
Asset 7

חדשנות

"חדשנות היא לראות את מה שכולם רואים, אך לחשוב את מה שאף אחד לא חשב." אנו משתמשים בטכנולוגיה חדשנית העומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה.

Asset 6

פיזור

על מנת שנוכל לבנות את תיק השקעות האופטימלי עבורך, עלינו לפזר את ההשקעות בחוכמה ובכך אנו מגדרים את רמת הסיכון בצורה הטובה ביותר.

Asset 5

התאמה אישית

בניית תיק השקעות ייחודי ומותאם אישית ללקוח תוך התייחסות לצרכיו ומאפייניו האישיים, על מנת שנבין את רמת הסיכון המתאימה, במטרה לבנות את תיק ההשקעות האופטימלי ביותר.

Asset 3

ביטחון

אנו מקפידים על אכיפת כל הוראות החוק, ונפעל למען בניית מערכת יחסים המבוססת על שקיפות, כבוד הדדי ויושרה, ומבטיחים על שמירת האינטרסים של הלקוח.

יצירת קשר

הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים, אבל הזמן הבא הכי טוב הוא ברגע זה ממש, צרו איתנו קשר ונצמח ביחד

ידע זה כוח

חברת פמילי אופיס

חברת פמילי אופיס

מה זה פמילי אופיס? שירותי הפמילי אופיס התחילו במאה ה-19 בארה"ב וצברו תאוצה במהלך הדורות והגיעו לישראל במאה ה-21. היקף הנכסים של חברות הפמילי אופיס

קרא עוד »
פמילי אופיס תל אביב

פמילי אופיס תל אביב

פמילי אופיס תל אביב מצאו כאן מידע על חברות פמילי אופיס הגדולות והמוכרות בעיר תל אביב פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ – הינה סוכנות

קרא עוד »

פמילי אופיס

פמילי אופיס עם חלוף השנים, תרו הרבה משפחות מן האלפיון העליון אחר גורם מהימן עבור ניהול של הממון שלהם, אשר אותו מצאו בתוך חברות של

קרא עוד »

פמילי אופיס דרושים

פמילי אופיס דרושים לרן השקעות פרטית פמילי אופיס המתמחה בעסקאות מימון מורכבות דרוש/ה מנהל/ת השקעות פרטיות. תיאור התפקיד: ניהול השקעות פרטיות משלב הניתוח הראשוני ועד

קרא עוד »
בימים קשים אלו של משבר עולמי ואי וודאות, נולדות הזדמנויות חדשות. מצבי משבר מהסוג הזה מייצרים זעזועים בשוק ההון, וככל שהמשבר נמשך תקופה ארוכה יותר, הזעזועים הופכים לירידות. ועם זאת, נוצרות גם הזדמנויות חדשות.

חשוב לזכור כי יציאה מהשוק תביא את המשקיע לאנחת רווחה מסוימת לזמן מה, אך כאשר השוק יחזור למומנטום חיובי, איתו תבוא העליה של הרצון להשקיע. המשקיעים לטווח ארוך צריכים להבין כי ירידה בשווקים(גם כאשר היא משמעותית) - היא טבעית ולא בהכרח פוגעת בטווח הארוך.

ההיסטוריה לימדה אותנו כי שוק ההון מתחיל להתאושש, גם כאשר החדשות עדיין רעות , לכן יש לנצל נכון את ההזדמנויות הללו. בחברתנו סבורים כי על מנת למנוע הפסדים שלא לצורך ולהקטין את התנודתיות, יש לשמור על תיק מגוון, פיזור רחב, ואי ביצוע פעולות המונעות מלחץ.