השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות בישראל - פירוט כל סוגי קרנות ההשקעה

תוכן עניינים

השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות הינן מגמה של השנים האחרונות, להשקעות המשלבות מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים ( מכאן שמן), לפיזור הסיכונים בתיק ההשקעות, ומאפשרים להשקיע בתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים ולסדרי השקעות ניכרות, ולרוב הם בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר מכפי שניתן למצוא בדרך שוק ההון.

להשקעות המובילות 2020

השקעות מסוגים אלו, מנסות להשיג את “נקודת האיזון” בין סיכון לתמורה(ועדיין, ברוב הגדול של המקרים, אין תשואה מרשימה בלי סיכון מרשים – זהו הכלל המנחה של עולם ההשקעות). כל זאת,  ביחס לאפשרויות המסורתיות הקיימות בפני המשקיעים במוצרים סחירים וציבוריים.

מכשירים אלטרנטיביים הם למשל : קרנות השקעה בנדל”ן (שהן החלק המרכזי ביותר), קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ועוד. בעיני לא מעט אנשים, השקעות אלטרנטיביות הן “קרש הקפיצה” לעולם ההשקעות “האמיתי”, על רקע התחרות הגבוהה וריבוי המכשירים בתחום. מיצוב זה של התחום, יחד עם הנגשתו, חשפה אותו  בפני קהל רחב יותר ואפשרה ליותר משקיעים ליהנות מהיתרונות שלו( אך כאמור, תוך תשומת לב והדגשת הסיכונים).

שילוב של השקעות ומוצרים אלטרנטיביים בתיק, במקום חלק מהמוצרים הסחירים באפיק השקעה מסוים, עשויים לשפר את פוטנציאל התשואה של תיק ההשקעות ולהקטין את התנודתיות והסיכון הכולל של התיק בשוק ההון.

שתי חלופות אטרקטיביות במיוחד, לפי הרוב של הגופים הפיננסיים, הן קרנות פרייבט אקוויטי\PE והשקעה בנדל”ן מניב. נתוני העבר מראים כי בממוצע לתחומים אלו פרופיל תשואה/סיכון משופר, יחד עם סחירות טובה. 

תהליך השקעה מקובל, שאותו מוביל כל יועץ השקעות, כולל חשיבה מסודרת על הקצאת נכסים לאפיקי השקעה. הכוונה היא להליך שבו משקיע מחליט מה יהיה היקף ההשקעה או מידת החשיפה שהוא רוצה למגוון אפיקי השקעה. מטרת החשיפה הפיננסית לאותם אפיקי השקעה היא לייצר למשקיע תשואה לאורך תקופת ההשקעה. בין אפיקי ההשקעה המסורתיים המרכזיים ניתן לציין השקעה במזומן, בפיקדונות, בחוב, במניות וכמובן במט”ח.

תחום ההשקעות האלטרנטיביות זכה לתשומת לב בעיקר כתולדה של המשבר הכלכלי הגדול של 2008, שחשף כי תיק השקעות המורכב ממניות ואיגרות אינו מגוון דיו, להקטנת סיכונים יחד עם תשואה סבירה. המשבר היה גם זרז לחיפוש אחר חלופות השקעה שהקורלציה בינן לבין התנהגות זמנית של שוק הינה נמוכה, כך שתנודתיות בשווקים לא תשפיע גם עליהן או שלכל הפחות,  תשפיע במידה פחותה(ובלשון מקצועית- מקדם ביטא, β נמוך – המתאם בין המוצר האלטרנטיבי לתיק השקעות סחיר של המשקיעים הוא נמוך, ולעתים עשוי להיות אף שלילי.

גורם נוסף המדרבן משקיעים לבחור במכשירים אלטרנטיביים הוא הרצון להשיג תשואה גבוהה יותר מכפי שניתן להשיג כיום בשוק ההון המסורתי של מניות ואג”חים, על רקע הריבית הנמוכה הנהוגה היום בישראל וברוב העולם המערבי. גם לאחר שהריבית בארה”ב ובישראל כבר התחילה לעלות, ההבנה בשווקים היא כי קצב העלייה יהיה איטי והריביות לא יחזרו בקרוב לרמות שאליהן התרגלנו טרם המשבר של הנ”ל.

נציין 7 קרנות מרכזיות שבהן ישנו ביקוש להשקעות אלטרנטיביות מסוגים אלו:

  1. קרנות נדל”ןמאפשרות למשקיעים ליהנות מהידע של גורמים מקצועיים בתחום, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל”ן. בנוסף, מדובר בקרנות שמאפשרות פיזור של ההשקעה בנכסי נדל”ן רבים, ביחס לסיכון הגדול שבהשקעה בנכס אחד. כמובן שהשקעה בנדל”ן ,בישראל לדוגמה, דורשת דיון וניסיון ללמוד את השוק: האם עליית המחירים בישראל תיעצר בעתיד הנראה לעין, או תמשיך? אילו השפעות, אם בכלל, תהינה לתוכניות ממשלה כגון “מחיר למשתכן”, ובכלל עד מתי התוכנית תסתיים? מהם השינויים הצפויים בשוק שכירויות? אילו השלכות יהיו לחוקי המס החדשים על שוק הדירות? וכן הלאה.

  2.  קרן חוב (בעיקר הלוואות לנדל”ן)- בשנים האחרונות גדלה פעילות הנדל”ן המסחרי הממומנת על-ידי גופי אשראי חוץ-בנקאיים. הבנקים המסחריים מפחיתים את הפעילות בתחום מימון לנדל”ן וזאת בעיקר בשל הנחיות רגולטוריות. קרנות חוב מעניקות אשראי לחברות לצורך השקעה בתחום הנדל”ן תמורת שיעבוד הנכסים לטובת הקרן. הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה בדומה לתהליך מול הבנקים, אך בסכומים נמוכים יותר ובמהירות, המאפשרת ליזמים הוצאה לפועל של השקעות אטרקטיביות. מאפייני הקרן הם בניהול יחסי סיכון/תשואה גבוהים.

  1. קרנות נדל”ן יזמיקרן נדל”ן יזמי היא למעשה קבוצת משקיעים המשתפים פעולה ברכישת נכסי נדל”ן שטרם נבנו. כל משקיע הינו בעל זכויות בנכסי הנדל”ן באופן פרופורציונלי לחלקו בהשקעה. ההון שמגייסת קרן הנדל”ן מחבריה משלים ליזם את ההון עצמי\Equity שהוא זקוק לו על-מנת לקבל מהבנק מימון לבנייה. הסיכון כאן מטבע הדברים קטן יותר, אך לצד זה גם פוטנציאל הרווח האבסולוטי קטן יחסית (אם כי התשואה עשויה להיות מרשימה). המשקיעים צריכים לבחון את היבטי המס השונים (מעבר לבחינת כל היבטי ההשקעה).

  2. קרן הלוואות P2P קרן הלוואות P2P משקיעה בפלטפורמות חברתיות המאפשרות לאנשים פרטיים להלוות כסף לאנשים אחרים. המלווה הוא למעשה משקיע שנהנה משיעורי ריבית משתלמים, מאחר שנחסך ממנו תיווך הבנק. הקרנות הללו מספקות צינור אשראי להלוואות מסוג זה בפיזור רחב, שנועד לצמצם את סיכוני ההפסד.

  3. קרן תשתיות – קרנות תשתיות, בניגוד למגמה העולמית, עדיין לא קיימות בישראל, אבל ישנם מגעים למען הסדרת התחום. קרנות תשתיות יאפשרו לכל משקיע להיחשף למיזמי תשתיות לאומיים משמעותיות כמו: התפלת מים, טיהור שפכים, הקמת כבישים, הפעלת תשתיות חשמל וטלפון וכל תשתית אחרת שתבוצע בשיתוף פעולה בין המדינה והמגזר הפרטי.

  4. קרן גידור קרן גידור היא קרן המשתמשת במגוון כלים פיננסיים מורכבים כדי למקסם את סיכויי הרווח בכל מצב של השוק. היא בעצם “מגדרת” את הרווחים וההפסדים ומכאן נובע שמה. אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן היא עושה זאת היא דרך השקעה בשוק ההון באמצעות רכישת אופציות או מכירה בחסר. הקרן איננה סחירה וכפופה לפחות רגולציה בהשוואה להשקעות אחרות. מדובר באלטרנטיבה שלרוב אפשרית בסכומי השקעה גבוהים יחסית.

  5. קרנות פרייבט אקוויטי (Private Equity) – קרן זו היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או נמצאים במצוקה, במגמה לשפר את רווחיותן, ואז לממש את ההשקעה בהן. קרן זו מורכבת למענה מ”תתי-קרנות” ושל סוגי קרנות השקעה, הנבדלות בגודל החברות שבהן הן משקיעות, בשלב מחזור החיים של החברות שאליהן הן נכנסו, בסוג הנכסים ובאופי ההשקעה. ההיררכיה של קרנות פרייבט הוא שישנו שותף כללי\General, ודרכו נוצרים קשרים עם שותפים מוגבלים\Limited .ולכן, המבנה המשפטי של הקרנות הוא בדרך כלל של שותפות מוגבלת, מתוחמת בזמן חיים מסוים.
 

שוק ההשקעות האלטרנטיביות, הינו כבר בחשיבה אסטרטגית מתקדמת יותר מהשקעה ישירה בנייר הערך. זהו מכשיר פיננסי מתוחכם, ונדרש גם להגדיר בו גידור של ההפסד והסיכון. ככל שתחום הופך נרחב יותר, ניתן לנתח ולהבין מי הפעילים בו, ומהו הפרופיל של המשקיע הממוצע(לקוח המוגדר כ”כשיר”). בישראל נמצא כי לפחות שניים מבין שלושת המבחנים הבאים מגדירים את המשקיע בתחום:

מהו לקוח “כשיר” – להלן הגדרה לפי רשות המיסים 

בישראל נמצא כי לפחות שניים מבין שלושת המבחנים 

  1. מבחן הנכסים הנזילים – שווים הכללי של המזומנים, הפיקדונות והנכסים הפיננסיים בבעלותו,  יעלה על 12 מיליון שקלים.

  2. מבחן המומחיות – ללקוח יש כישורים ומומחיות בתחום.

  3.  מבחן מספר העסקאות – בשנה החולפת האדם ביצע יותר מ-52 עסקאות בממוצע.

על פי ההערכות, עד שנת 2023 היקף ההשקעות האלטרנטיביות יצמח ביותר מ- 50% וצפוי לעמוד על כ- 14 טריליון דולר אמריקאי.

העולם משתנה, אנחנו גאים להוביל את השינוי - החדשנות היא המנוע שלנו.

אם בעבר השקעות אלטרנטיביות היו נחלתם הבלעדית של משקיעים מוסדיים, הרי מחקרים מן השנים האחרונות מעידים כי הן צוברות פופולריות גם בקרב משקיעים פרטיים מודעים – לקוחות אמידים ומשפחות בעלות ממון רב בעלות אופק השקעה המחפשות השקעות אלטרנטיביות ומיוחדות בהתאמה אישית.

קיים קושי בהגדרת המונח “השקעות אלטרנטיביות”, אך בחלק גדול מן המקרים הכוונה בהשקעה שאינה קשורה לשוק ההון. ישנם אנשים אשר שומעים את המונח “השקעה”, אסוציאטיבית, סבורים כי מדובר ב”הימורים” וכללי משחק אשר לחלק מהאנשים הם נראים כקשים. לכן, קיים קהל נרחב אשר מעוניין למצוא פתרונות השקעה אשר לא יצריכו מהם כניסה לעולם שוק ההון, המניות, הבורסה וכדומה, אלא בתחומים שקיימת להם הכרות איתם. לכן, ברוב המקרים, השקעות אלה מקבלות את הכינוי “השקעות אלטרנטיביות”.

לרוב, הסיבות למגמה זו הן ירידת הריבית המוסדית של השנים האחרונות, צורך בפיזור סיכונים בפתיחת תיק ההשקעות וכמובן הרצון להשיג תשואה מוגברת עם תלות נמוכה בתנודתיות הקפריזית של שוק ההון – הווה אומר פוטנציאל לרווח גם כששוק ההון יורד.

יחד עם זאת, על מנת למקסם את פוטנציאל התשואה של השקעות אלטרנטיביות יש לבחור בקפידה יתרה את מומחיותם של מנהלי ההשקעות ואת המוצרים שבאמת מציעים לכם השקעה אלטרנטיבית.

 

אנו מבקשים לאמת את הנתונים של קרנות הנאמנות השונות , ניתוח השוואתי בין קרנות הנאמנות בשנתיים האחרונות להשקעות אלטרנטיביות מציג מגמה ברורה.

הבורסה מצליחה להציג תשואה נאה למשקיע, אולם השקעות אלטרנטיביות הצליחו ל”נצח” בתשואות גבוהות יותר בעשרות אחוזים, ואף הראו חוזק משמועתי יותר בזמן קורונה ( כלומר, הנחת העבודה שבורסה “סולידית” יותר מהשקעות אלטרנטיביות נופל  במבחן המציאות לעיתים קרובות.


אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב, את הגיוס “נטו בקרנות סל ” הנתונים המופיעים מוצגים באקסלים לפי שנים משנת 2000 ועד היום.

 

– דוח 2019 – יצירות נטו בקרנות סל – שהסתיים במינוס בעקבות מניות חו”ל.

– דוח 2020 –  מציג המשך של שליליות במניות חול מול מניות מניות מקומיות ואג”ח חברות.

הבורסה לניירות ערך הגדילה לעשות ופתחה אתר “מרכז מידע” עם הרבה נתונים מנוגשים שכל משקיע כדאי שיכיר.

 

 

חשיבותו המכריעה של גוף מנהל מקצועי, מיומן ובעל קבלות לאורך זמן

 

איך מזהים את אותה השקעה אלטרנטיבית נחשקת המציגה פוטנציאל תשואה עדיף ביחס לסיכון ההשקעה, ועדיין שומרת על מתאם נמוך לשוק ההון. התשובה אינה פשוטה כלל ועיקר, ומקיפה פרמטרים רבים.

ברוב המקרים, עודף התשואה מושג הודות ליכולות והיתרונות הייחודיים של הגוף המנהל את ההשקעה, המסוגל לבצע השקעות ואסטרטגיות שגופים אחרים לא יכולים לבצע באותה איכות ועם אותן תוצאות. מנהל ההשקעות הוא אדם בעל יכולות משיג יתרונות במגוון דרכים: בניצול כשלי שוק, שימוש במידע עודף בשווקים לא מוסדרים בעלי מאפיינים פרטיים, מערך עסקי ושיתופי פעולה שנבנים במשך שנים, יכולות טכנולוגיות עדיפות, החלטות השקעה לטווח ארוך, ניצול של פערים רגולטוריים כתוצאה מרגולציה חדשה ועוד.

מאחר והשקעות אלטרנטיביות הן השקעה ככל השקעה, ובחלק מהמקרים אף השקעות בעלות רמת סיכון גבוהה, ברור לכל שהתוצאות אינן מובטחות וכן ישנם לא מעט פרמטרים שעשויים להשפיע על התשואה הסופית. לפיכך, לניהול השקעתכם, יש חשיבות יתרה בבחירת גופים מומחים אשר מציגים ביצועים איכותיים ועקביים לאורך שנים ביחס למתחרים שלהם. גודל הגוף המנהל אינו בהכרח אינדיקציה לאיכות ניהול ההשקעות או ערובה לעקביות של תוצאות טובות, אם כי לא פעם נמצא שקיים קשר בין הדברים.

במקרה של נדל”ן באחת ממדינות העולם, הגוף אשר מנהל את ההשקעה מסייע בהרבה היבטים. הגוף המנהל את ההשקעה, מאתר נכסים פוטנציאליים, ועוזר בתהליך הרכישה או מכירה עתידית, או איתור שוכרים, וכמובן מתנהל בתסבוכת הבירוקרטית המאפיינת את התחום. עבור רבים, שירות זה מבטל את חסם הכניסה העיקרי של תחום הנדל”ן בחו”ל. העובדה שהמשקיעים אינם מכירים את חוקי המשחק באופן מלא, ואינם יכולים לבצע את הבדיקות הנדרשות בנכס בעקבות פרמטר המרחק, ואינם בקיעים בשינויים ובמגמות המאפיינים את תחום הנדל”ן הספציפי.

סוגי השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות מובילות לשנת 2020 

לעיתים, “אלטרנטיבי” לא בהכרח מגדיר את סוג הפריט בו משקיעים, אלא צורת ההשקעה. הכוונה היא שגם השקעה באג”ח או במניות עלולה להיות אלטרנטיבית במידה ונוקטים באסטרטגיה המוגדרת ככזו. בשוק קיימות אסטרטגיות מגוונות ומתקדמות יותר, לא השקעה ישירה בניירות ערך, אלא סוג של מכשיר מתוחכם.

כיום, מצבם של חלק מאפיקי ההשקעה המסורתיים הוא במידה מה בעייתית. הריביות במגוון רב של תחומים נמוכות מבעבר, כך שהפוטנציאל הרווחי באפיקים סולידים ובאגרות החוב, הוא נמוך. יתרה על כך, בשנים האחרונות עלו מחירי המניות ומגדיל את הסיכון בהן.

באופן מסורתי תיק ההשקעות הממוצע היה מורכב בעיקר ממניות ואיגרות חוב, אך בשנים האחרונות יש לציבור המשקיעים הפרטיים נטייה לגוון עם השקעה במכשירים פיננסיים אלטרנטיביים, הכוללים, למשל, קרנות השקעה בנדל”ן, קרנות גידור, קרנות השקעה פרטיות ועוד. התחרות הגבוהה וריבוי המכשירים בתחום, פתחו אפשרויות להיחשף להשקעות אלטרנטיביות בסכומים מתונים יותר מבעבר ועובדה זו הנגישה אפיק זה בפני קהל רחב יותר ואפשרה ליותר משקיעים ליהנות מהיתרונות שלו. שתי אלטרנטיבות מושכות במיוחד הן קרנות פרייבט אקוויטי והשקעה בנדל”ן מניב.

 

קרנות פרייבט אקוויטי

קרן פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או מצויים במאזן הפסדי, במגמה לשפר את רווחיותן, ואז לממש את ההשקעה בהן. פרייבט אקוויטי מקיף סוגים שונים של קרנות השקעה, המובחנות בגודל החברות שבהן הן משקיעות, בשלב מחזור החיים של החברות אותן הן רוכשות, בסוג הנכסים ובאופי ההשקעה.
הגוף שמקים ומנהל את הקרן הוא השותף הכללי (GP – General Partner) – הוא מגייס משקיעים, שהופכים לשותפים מוגבלים (LP – Limited Partner) ולכן המבנה המשפטי של הקרנות הוא בדרך כלל של שותפות מוגבלת, מוגדרת לזמן חיים מסוים.

ישנם מספר סוגים של קרנות פרייבט אקוויטי וביניהן:

·       קרנות BO (Buy Out)  – הן קרנות שברוב המקרים רוכשות נתח שליטה בחברה מבעליה, ובמהלך תקופת ההחזקה, הקרן תנסה להשביח ולשפר את החברה ולאחר זאת, תשתדל למכור אותה או להנפיקה.

·       קרנות Growth – קרנות המשקיעות בחברות בשלבי הצמיחה שלהן.

·       קרנות Secondary (שניוניות) – קרנות אשר קונות זכויות בקרנות אחרות משותפים מוגבלים –  Limited PartnerLPעושות גם עסקאות שניוניות ברמת הנכסים.

(מטעמי נוחות מצרפים נספח לתשקיף קרן חוץ נסחרת )

קרנות נדל"ן

קרנות המשקיעות בנדל”ן מניב, הקרנות לרוב נותנות הלוואות לפרויקטים של נדל”ן לדוגמה מימון לפרויקטי תמ”א 38 או לחלופין מימון כספי וליווי כלכלי לפרויקטים מהסוג של בנייני משרדים ובנייני דירות באזורים מבוקשים, מרכזים לוגיסטיים, מעונות סטודנטים, מלונות, מרכזי דיור מוגן וכו’, קרנות הנדל”ן מאפשרות למשקיעים ליהנות מהידע של גורמים מקצועיים בתחום, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל”ן. בנוסף, מדובר בקרנות שמאפשרות יתרון נוסף הוא אפשרות פיזור ההשקעה בנכסי נדל”ן רבים, וזאת לעומת הסיכון הגדול יותר שבהשקעה בנכס בודד.

קרונות הנדל”ן יודעות לייצר תשואה של 6%- 20% בקרנות המובילות, אנו ממליצים לבדוק את הבטוחות שהקרן דרשת מהלווים שלה, כלומר להבין מהי החזקה המשפטי שעומדת לקרן המלווה.

בתחום, פוטנציאל המינוף נובע מהשקעה במשרדים ומרכזים מסחריים עם שיעורי תפוסה נמוכים יחסית בהווה וצפי מושכל להגדלתם וכפועל יוצא להגדלת ההכנסה השוטפת. ובתחום המגורים, מתרכזים ברכישה של נכסים מניבים שאינם מנוהלים היטב בהווה, שיפוצם והשבחתם דבר המאפשר העלאת שכר הדירה. מרבית הרכישות מתבצעות כיום בארה”ב וחלקן הקטן יותר באירופה ובישראל.

קרן חוב (בעיקר הלוואות לנדל"ן)

בשנים האחרונות גדלה פעילות הנדל”ן המסחרי הממומנת על-ידי גופי אשראי חוץ-בנקאיים. הבנקים המסחריים מפחיתים את פעילות בתחום מימון לנדל”ן וזאת בעיקר בשל הגדלת דרישות ההון ושינויים רגולטוריים אחרים, בפרט על הלוואות מסוג Construction , Development  ו -Bridge Loan  .

קרנות חוב מעניקות אשראי לחברות לצורך השקעה בתחום הנדל”ן באמצעות נכסי נדל”ן המשועבדים לטובת הקרן כנגד המימון. הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה במתכונת בנקאיות ובדומה לתהליך המקובל, אך בסכומים נמוכים יותר ובלוח זמנים מקוצר המאפשרים ליזמים גישה מהירה להשקעות אטרקטיביות. הקרן מנוהלת ביחסי סיכון/תשואה גבוהים. סוגי ההלוואות בקרן: משכנתאות בריביות גבוהות, הלוואות מזנין, Bridge Loans ו – Preferred Equity.

קרנות נדל"ן יזמי

קרן נדל”ן יזמי היא למעשה קבוצת משקיעים החוברים לרכישת נכסי נדל”ן שטרם נבנו. ההון שמגייסת  קרן הנדל”ן מחבריה משלים ליזם הפרוייקט את ההון עצמי שהוא זקוק לו על-מנת לקבל מהבנק מימון לבנייה. כל משקיע הינו בעל זכויות בנכסי הנדל”ן באופן יחסי לחלקו בהשקעה.

הסיכון, מטבע הדברים קטן יותר, אך לצד זה גם פוטנציאל הרווח קטן יחסית(אם כי התשואה עשויה להיות מרשימה).

קרן גידור

קרן גידור היא קרן המפעילה מגוון כלים פיננסיים מורכבים כדי למקסם את סיכויי הרווח בכל מצב של השוק. שמה נובע מעצם פעילותה: היא בעצם תוחמת, “מגדרת” ,את הרווחים וההפסדים. אחד הכלים העיקריים להשיג זאת הוא השקעה בשוק ההון באמצעות רכישת אופציות או מכירה בחסר. הקרן איננה סחירה וכפופה לפחות רגולציה בהשוואה להשקעות אחרות. זוהי חלופה המתאפשרת בסכומי השקעה גבוהים יחסית.

קרן הלוואות P2P

קרן הלוואות P2P משקיעה בפלטפורמות חברתיות בהן אנשים פרטיים מלווים כסף לאנשים אחרים. המלווה הוא למעשה משקיע שנהנה משיעורי ריבית משתלמים, מאחר שנחסך ממנו תיווך הבנק. הקרנות הללו מספקות צינור אשראי להלוואות מסוג זה בפיזור רחב, שנועד לצמצם את סיכוני ההפסד.

אנחנו לא מחוברים באופן ישיר לשום קרן P2P, למרות שמדובר על מסלול השקעה חדשני יחסית, אנחנו חושבים שהוא פחות מתאים למשקיעים שלנו.

 

קרן תשתיות

ממש בשנים האחרונות המדינה הסדירה את פעילותן של קרנות תשתיות, מהסוג העושה חיל בחו”ל: קרנות תשתיות מאפשרות לכל משקיע להיחשף למיזמי תשתיות לאומיים משמעותיות כמו התפלת מים, טיהור שפכים, הקמת כבישים, הפעלת תשתיות חשמל וטלפון וכל תשתית אחרת שתבוצע בשיתוף פעולה בין המדינה והמגזר הפרטי. הקרנות הללו פועלות במודל דומה לזה של קרנות נדל”ן.

לאיזה סוג משקיעים מתאימה השקעה אלטרנטיבית

יש לזכור כי לרוב, המכשירים המוצעים הינם בעלי נזילות מוגבלת, סכומי מינימום גבוהים יותר וכמובן סיכון שונה מהאפיקים המסורתיים (אג”ח ומניות). מסיבה זו, ההשקעה בהם לא מתאימה לכל משקיע.

לפיכך, השקעות אלטרנטיביות מיועדות למשקיעים שנכסיהם הפיננסיים מנוהלים בראיה לטווח ארוך ואין להם צורך בכסף נזיל בזמן הקרוב. שהיקף הנכסים הפיננסיים שלהם מאפשר הקצאה של סכומים גדולים יחסית להשקעות ספציפיות/בודדות. משקיעים בעלי פרופיל סיכון גבוה יחסית המחפשים לגוון את תיק ההשקעות המסורתי והסטנדרטי. 

השקעות אלטרנטיביות מובילות – לשנת 2020 

מאמרים נוספים

מסחר אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי – מדריך מקיף

תוכן עניינים מבוא למסחר אלגוריתמי מהו מסחר אלגוריתמי? מסחר אלגוריתמי הינו מסחר בשוק ההון העושה שימוש בתהליכים ממוחשבים על מנת לבצע פעולות מסחר שמתוכנתות מראש

קרא עוד »
Asset 7

חדשנות

"חדשנות היא לראות את מה שכולם רואים, אך לחשוב את מה שאף אחד לא חשב." אנו משתמשים בטכנולוגיה חדשנית העומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה.

Asset 6

פיזור

על מנת שנוכל לבנות את תיק השקעות האופטימלי עבורך, עלינו לפזר את ההשקעות בחוכמה ובכך אנו מגדרים את רמת הסיכון בצורה הטובה ביותר.

Asset 5

התאמה אישית

בניית תיק השקעות ייחודי ומותאם אישית ללקוח תוך התייחסות לצרכיו ומאפייניו האישיים, על מנת שנבין את רמת הסיכון המתאימה, במטרה לבנות את תיק ההשקעות האופטימלי ביותר.

Asset 3

ביטחון

אנו מקפידים על אכיפת כל הוראות החוק, ונפעל למען בניית מערכת יחסים המבוססת על שקיפות, כבוד הדדי ויושרה, ומבטיחים על שמירת האינטרסים של הלקוח.

יצירת קשר

הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים, אבל הזמן הבא הכי טוב הוא ברגע זה ממש, צרו איתנו קשר ונצמח ביחד

ידע זה כוח

פמילי אופיס תל אביב

פמילי אופיס תל אביב

פמילי אופיס תל אביב מצאו כאן מידע על חברות פמילי אופיס הגדולות והמוכרות בעיר תל אביב פבליק סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע”מ – הינה סוכנות

קרא עוד »
ניהול הון

ניהול הון

בעשור האחרון התחום של ניהול הון וכן של השקעות שינה את צורתו ומבחינים במנעד רב של חלופות. החל מהצעה אקזוטית מעין דירה בפרברי ארצות הברית

קרא עוד »
בימים קשים אלו של משבר עולמי ואי וודאות, נולדות הזדמנויות חדשות. מצבי משבר מהסוג הזה מייצרים זעזועים בשוק ההון, וככל שהמשבר נמשך תקופה ארוכה יותר, הזעזועים הופכים לירידות. ועם זאת, נוצרות גם הזדמנויות חדשות.

חשוב לזכור כי יציאה מהשוק תביא את המשקיע לאנחת רווחה מסוימת לזמן מה, אך כאשר השוק יחזור למומנטום חיובי, איתו תבוא העליה של הרצון להשקיע. המשקיעים לטווח ארוך צריכים להבין כי ירידה בשווקים(גם כאשר היא משמעותית) - היא טבעית ולא בהכרח פוגעת בטווח הארוך.

ההיסטוריה לימדה אותנו כי שוק ההון מתחיל להתאושש, גם כאשר החדשות עדיין רעות , לכן יש לנצל נכון את ההזדמנויות הללו. בחברתנו סבורים כי על מנת למנוע הפסדים שלא לצורך ולהקטין את התנודתיות, יש לשמור על תיק מגוון, פיזור רחב, ואי ביצוע פעולות המונעות מלחץ.