השקעות לאזרחים אמריקאים

השקעות לאזרחים אמריקאים

כאשר בוחנים את אפשרויות ההשקעה בישראל, של משקיעים בעלי אזרחות אמריקאית, יש לבחון את משמעות ההשקעה מנקודת המבט של המשקיע בעל האזרחות הזו.

ככל ששוק ההשקעות הישראלי, מטעם הרגולטור הישראלי, כמעט ואיננו חסום, על כל המכשירים שבו, לתושבי חוץ, בוודאי בעלי אזרחות אמריקאית, עקב מדיניות ממשלת ארה”ב ישנן השקעות רלוונטיות במידה שונה לבעלי אזרחות אמריקאית.

זאת כי מערכת המס האמריקאית מכוונת את האזרח לאפיק השקעה אחד ויחיד – שוק ההון — וזאת באמצעות מתן הטבות מס. למעשה, ממשלת ארה”ב מעודדת השקעה פסיבית שלא מצריכה התעסקות מרובה מדי, ובכך מתגמלת אנשים שמתעדפים פנאי על עבודה.כך, בעוד שרוב ההכנסות (מעבודה, מעסק, מפקדונות ומשכירות) ממוסות לפי מדרגות המס הרגילות, הרי שרווחי-הון ודיבידנדים ממניות שהוחזקו לטווח ארוך (מעל שנה) ממוסים בשיעור נמוך ממדרגות ההכנסה רגילה. זוהי הטבה מהותית, ומי שנמצא בשתי המדרגות הנמוכות ביותר ישלם מס רווח הון בשיעור 0% על רווחי-הון ארוכי טווח (בשאר המדרגות מס רווח-הון הוא 15% ו-20%).

יחד עם זאת

כל עוד ההשקעות הללו הן במכשירים פיננסיים אמריקאים, קרנות נאמנות או ETF שהונפקו בארה”ב. זאת כי המחוקק האמריקאי מעוניין לצמצם השקעה של אזרחים אמריקאים ב– “חברות השקעה פאסיביות זרות” או PFIC, על ידי הפעלת מנגנון מיסוי אגרסיבי כלפי משקעים שמחזיקים בחברות השקעה פאסיביות זרות –  Passive foreign investment  company company.
(https://www.smartax.co.il/pfic-mutual-funds

מדובר על מיסוי  רווחי הון גבוה, כ-37%, בתוספת ריבית על הרווחים הצבורים – ובסך הכל, מס שיכול להגיע לכ- 50% ואף 60%. ואם לא די בכך, תשלום המס הגבוה אינו מוכר לצורך קיזוז הפסדים כנגד רווחים ממכירת ניירות ערך אחרים.

החקיקה

מעבר להשקעות אזרחים אמריקאים,  ב-2010, נחקק בקונגרס האמריקאי חוק פטק”א (FATCA) כחלק מהניסיון של האמריקאים להילחם בגירעון הגדל בתקציב המדינה. החקיקה מחייבת כל אזרח אמריקאי באשר הוא, ולא חשוב היכן הוא מתגורר וחי בפועל, לדווח דיווח מלא בכל שנה על חשבונות פיננסים שיש לו מחוץ לארה”ב. (https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3774730,00.html). כלומר, כל אזרח אמריקאי, עוד טרם ביצע השקעות, מחויב בדיווח- אפילו פתח רק חשבון בנק, ללא תיק השקעות. החוק הזה נאכף גם בישראל על ידי הבנקים המקומיים, אשר מחויבים לדווח לרשויות המס בארה”ב על חשבון הבנק של כל בעל אזרחות אמריקאית, ואף להעביר מידע בגין מי “שחשוד” כאמריקאי. הדיווחים והתקשורת בין הגופים הרלוונטיים בישראל ובארה”ב נעשו יעילים יותר ומהירים ויתר, והיום אף אחד לא יכול עוד להסתיר את נכסיו.

כך שיוצא שקרנות נאמנות ישראליות, אפיק השקעה סולידי למדי, מסווגות בדרך כלל כ- “חברות השקעה פאסיביות זרות” לעניין מיסים בארה”ב. זאת כי חברות השקעה פאסיביות זרות, על פי הגדרת המחוקק האמריקאי,  הן חברות זרות (לא אמריקאיות) נבחנות לפי פרמטרים רבים ושני מבחנים עיקריים:

מבחן ההכנסות: יותר מ – 75% מההכנסות ה – PFIC נובעות מהכנסה פאסיבית זרה
מבחן הנכסים: יותר מ – 50% מנכסי ה – PFIC מפיקים הכנסה פאסיבית זרה או שאינם מפיקים הכנסה כלל.

סיווג ההשקעה כ – PFIC נעשה בהתייחס לכל משקיע בנפרד, כך שאם משקיע החזיק בחברה בשלב בו היא הוגדרה כ – PFIC, ההשקעה תמשיך להיות מטופלת כהשקעה בחברה פאסיבית זרה גם אם הסטטוס של ההשקעה השתנה,  ואם ההשקעה נמכרת למשקיע חדש- שוב תיבחן ההגדרה שלה.

כאן מתגלה הבעייתיות של השקעות אזרחים אמריקאים במכשירים השקעה ישראלים. גם בקרן/מכשיר שמבוסס על אגרות חוב תהיה בדרך כלל השקעה של חלק מהסכומים קבוצתית, התשואה שנוצרת איננה ריבית קלאסית ומכאן החשיפה להגדרה כ – PFIC. בנוסף, פוליסות חיסכון, ביטוח חיים, חיסכון לטווח ארוך – כמעט תמיד ישקיעו במרכיב מסוים של קרנות נאמנות זרות. ותיקון 28, גרם לכך שתעודות הסל (ETF) הישראליות הפכו החל משנת 2018 גם הן לקרנות סל, כך שהרלוונטיות שלהן כהשקעה אלטרנטיבית פחתה.
כלל הדוגמאות הללו גורמות לכך , שעבור אמריקאים, חברות ישראליות או זרות אחרות עשויות להיחשב PFIC, אם פעילותן פאסיבית או שיתרות המזומן בהן גבוהות (מזומן נחשב נכס פאסיבי), כך שהן עונות על קריטריון הנכסים לעיל. זאת בנוסף למורכבות החשבונאית שבדיווח על כל קרן נאמנות בנפרד (Form 8621).

פתרונות כדי לקיים השקעות של אזרחים אמריקאים בישראל

כדי להימנע מהמיסוי האגרסיבי על רווחים ארוכי טווח צבורים, המשקיע בחלק מהמקרים מבצע מכירה רעיונית של ניירות ערך בכל שנה ותשלום מס על הרווחים, או בחלוקה של רווחי קרן הנאמנות באופן יחסי (פרו ראטה), לאורך תקופת ההשקעה, תוך הכרה ברווחים רעיוניים ביחס לשנים קודמות ותשלום מס וריבית פיגורים בגינם, בהתאם לאופן בו בוחר המשקיע לטפל בהשקעתו.

פתרון אחר עבור משקיעים בעלי אזרחות אמריקאית המחפשים אפיק השקעה חדש ומשתלם יותר בישראל, מבחינת המיסוי, נפתחה קרן נאמנות ישראלית, הידועה כקרן Qualified Electing Fund- QEF. המשקיעים בקרן נאמנות במסלול , יכולים לדווח על הכנסות ורווחים מדי שנה בדומה לאזרח ארה”ב המשקיע בקרן אמריקאית. מחזיקי היחידות בקרן נאמנות זו מחויבים במס על החלק היחסי של ההכנסה הרגילה ורווחי ההון של הקרן, כמו בקרן נאמנות אמריקאית.(https://www.moreinvest.co.il/%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9B%D7%9D-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%90/)

מסלול ה-QEF עשוי לספק למשקיעים הזדמנות לשלם שיעורי מס נמוכים משמעותית מאלה של מוצרי PFIC – עד 25% בלבד. אמריקאים המתגוררים בישראל יכולים בתנאים מסוימים לקבל זיכוי על המס ששילמו כאן וכן ליהנות משיעורי המס המופחתים, להם זכאי מי שהחזיק ניירות ערך לתקופה ארוכה

פתרונות נוספים

במקרה של קרן השתלמות או קופת גמל, ניתן לעבור לקופה בניהול אישי, עם עזרה של איש מקצוע. זו נקראת מדיניות השקעה PFIC Friendly, לרבות קרנות מדד וקרנות נאמנות הנסחרות בארה”ב.

השקעות פרטיות ניתן להפקיד בחשבון Tax Bond בינלאומי, בשיתוף בנק ישראלי מקומי. זוהי פלטפורמה של מכשיר שדוחה מס, ובמסגרתו ניתן לתת מנדט למנהל השקעות מקומי, להשקיע בהקצאת נכסים  PFICFriendly.

השקעה באמצעות קרן פנסיה זרה בשיתוף בנק ישראלי. מדינות רבות בעולם הגיעו להסכם עם שלטונות המס האמריקאים, שההשקעה בהם לא יוצרת נכסים המוגדרים PFIC (וגם יוצר פטור מהגשת דו”ח ל- FATCA). לכן ההשקעה של אזרח ישראלי בקרן פנסיה זרה באמצעות בנק ישראלי ובניהול בית השקעות מומלץ ומקומי, אפשרי בכל סוג של השקעה, לרבות מניות ואג”ח בישראל ובכל העולם ללא הגבלות.

כלל הפתרונות הללו מאפשרים גם לאזרחים אמריקאים לבחון כדאיות השקעות בישראל. (https://www.funder.co.il/article/48513)

מאמרים נוספים

מסחר אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי – מדריך מקיף

תוכן עניינים מבוא למסחר אלגוריתמי מהו מסחר אלגוריתמי? מסחר אלגוריתמי הינו מסחר בשוק ההון העושה שימוש בתהליכים ממוחשבים על מנת לבצע פעולות מסחר שמתוכנתות מראש

קרא עוד »
Asset 7

חדשנות

"חדשנות היא לראות את מה שכולם רואים, אך לחשוב את מה שאף אחד לא חשב." אנו משתמשים בטכנולוגיה חדשנית העומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה.

Asset 6

פיזור

על מנת שנוכל לבנות את תיק השקעות האופטימלי עבורך, עלינו לפזר את ההשקעות בחוכמה ובכך אנו מגדרים את רמת הסיכון בצורה הטובה ביותר.

Asset 5

התאמה אישית

בניית תיק השקעות ייחודי ומותאם אישית ללקוח תוך התייחסות לצרכיו ומאפייניו האישיים, על מנת שנבין את רמת הסיכון המתאימה, במטרה לבנות את תיק ההשקעות האופטימלי ביותר.

Asset 3

ביטחון

אנו מקפידים על אכיפת כל הוראות החוק, ונפעל למען בניית מערכת יחסים המבוססת על שקיפות, כבוד הדדי ויושרה, ומבטיחים על שמירת האינטרסים של הלקוח.

יצירת קשר

הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים, אבל הזמן הבא הכי טוב הוא ברגע זה ממש, צרו איתנו קשר ונצמח ביחד

ידע זה כוח

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

מהו תכנון פיננסי? תכנון פיננסי הוא תחום חדש, אשר בשנים האחרונות נמצא בעליה מתמדת בשוק. התכנון הפיננסי נועד במטרה לתת פתרון לבעיית המורכבות של העולם

קרא עוד »
איך לבחור בית השקעות

איך לבחור בית השקעות

לפני שתחליטו לגבי בית ההשקעות אשר בו תבחרו להשקיע את כספיכם, מומלץ להיפגש עם יועצי ההשקעות. כך למעשה תדעו מול מי אתם עובדים, אם יש

קרא עוד »
השקעות פנסיוניות

מה זה השקעות פנסיוניות

השקעה פנסיונית – הטבה לציבור קופת הגמל הקלאסית הייתה חיסכון כל דבר ועניין, שנועד לטווח ארוך, לפנסיה. השקעה פנסיונית או בשמה הסדור קופת גמל להשקעה, היא

קרא עוד »
בימים קשים אלו של משבר עולמי ואי וודאות, נולדות הזדמנויות חדשות. מצבי משבר מהסוג הזה מייצרים זעזועים בשוק ההון, וככל שהמשבר נמשך תקופה ארוכה יותר, הזעזועים הופכים לירידות. ועם זאת, נוצרות גם הזדמנויות חדשות.

חשוב לזכור כי יציאה מהשוק תביא את המשקיע לאנחת רווחה מסוימת לזמן מה, אך כאשר השוק יחזור למומנטום חיובי, איתו תבוא העליה של הרצון להשקיע. המשקיעים לטווח ארוך צריכים להבין כי ירידה בשווקים(גם כאשר היא משמעותית) - היא טבעית ולא בהכרח פוגעת בטווח הארוך.

ההיסטוריה לימדה אותנו כי שוק ההון מתחיל להתאושש, גם כאשר החדשות עדיין רעות , לכן יש לנצל נכון את ההזדמנויות הללו. בחברתנו סבורים כי על מנת למנוע הפסדים שלא לצורך ולהקטין את התנודתיות, יש לשמור על תיק מגוון, פיזור רחב, ואי ביצוע פעולות המונעות מלחץ.